Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

ΜΙΑ "ΚΡΥΦΗ" ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ

Σημειακό σώμα Σ1 μάζας m ισορροπεί κατακόρυφα (σημείο Γ) δεμένο στο ελεύθερο άκρο λεπτού και αβαρούς νήματος μήκους L = 0,4 m το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο σε ακλόνητο σημείο στο ταβάνι. Στη θέση αυτή η τάση του νήματος έχει μέτρο 10 Ν και το σώμα απέχει από το έδαφος απόσταση h. Εκτρέπουμε το σώμα μαζί με το νήμα κατά 60ο (σημείο Α, όπου το νήμα εξακολουθεί να είναι τεντωμένο) και κάποια χρονική στιγμή το αφήνουμε ε
λεύθερο.

α. Πόση είναι η μάζα m του σώματος.
β. Να δείξετε ότι το σώμα θα εκτελέσει κάποια στιγμή οριζόντια βολή.
Φτάνοντας στο έδαφος η ταχύτητα του σώματος σχηματίζει γωνία 45ο με το έδαφος.
γ. Πόσο είναι το ύψος h;
δ. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της οριζόντιας βολής το σώμα διέρχεται από μία θέση στην οποία η κινητική του ενέργεια είναι τριπλάσια από τη δυναμική του ενέργεια. Πόσο απέχει τότε από το έδαφος;
Δίνεται ότι g = 10 m/s2 καθώς και το όριο θραύσης του νήματος Τθρ = 20 Ν. Επίσης θεωρήστε επίπεδο μηδενικής βαρυτικής δυναμικής ενέργειας το έδαφος.


Η εκφώνηση και η λύση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου