Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

ΜΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ... ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΛΑ, ΠΟΛΛΑ!


Μια θερμική μηχανή χρησιμοποιεί για τη λειτουργία της ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου, η οποία πραγματοποιεί την παρακάτω αντιστρεπτή κυκλική μεταβολή:

A → B: Ισόθερμη μεταβολή μέχρι υποτετραπλασιασμό της πίεσης.

Β → Γ: Ισοβαρής συμπίεση κατά τη διάρκεια της οποίας η εσωτερική ενέργεια του αερίου μεταβάλλεται κατά 1.800 J.

Γ → Α: Ισόχωρη μεταβολή.

O συντελεστής απόδοσης της παραπάνω θερμικής μηχανής είναι e = 26/101.

α.  Να κατασκευάσετε το ποιοτικό διάγραμμα p-V της παραπάνω κυκλικής μεταβολής.

β. Πόσο είναι το συνολικό ποσό της αποβαλλόμενης θερμότητας σε έναν κύκλο λειτουργίας της.

γ. Πόσο είναι το  έργο του αερίου κατά τη διάρκεια της ισόθερμης μεταβολής.

δ. Ποιος είναι ο συντελεστής απόδοσης μιας θερμικής μηχανής Carnot, η οποία θα λειτουργούσε μεταξύ της μέγιστης και της ελάχιστης θερμοκρασίας του παραπάνω κύκλου.

ε. Με ποιο ρυθμό η μηχανή απορροφά θερμότητα αν η συχνότητα λειτουργίας της είναι 5 Hz.

Δίνεται Cv = 3R/2.  
 
Η εκφώνηση και η λύση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου