Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2015

Ο ΔΙΣΚΟΣ ΠΟΥ ΤΗ ΓΛΥΤΩΝΕΙ ΠΑΡΑ ΤΡΙΧΑ ... ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ


Σημειακό σώμα Σ1 μάζας m1 = 100 g εκτοξεύεται τη χρονική στιγμή t = 0 οριζόντια με ταχύτητα μέτρου υο = 15 m/s από την ταράτσα ενός κτιρίου ύψους h, όπως φαίνεται στο σχήμα. Την ίδια χρονική στιγμή αρχίζει να περιστρέφεται με τη βοήθεια κατάλληλου μηχανισμού και με σταθερή γωνιακή ταχύτητα κατακόρυφος δίσκος ακτίνας R = 3,6 m (τη χρονική στιγμή t = 0 ο δίσκος βρίσκεται στη θέση που φαίνεται στο σχήμα). Στο ανώτερο σημείο του δίσκου υπάρχει κολλημένο σημειακό σώμα Σ3 μάζας m3 = 481 g. Ο δίσκος βρίσκεται σε οριζόντια απόσταση d = 24 m από το κτίριο. Το σώμα Σ1 περνάει τη χρονική στιγμή t1 ξυστά από το σώμα Σ3 , έχοντας ο δίσκος πραγματοποιήσει στο χρονικό διάστημα από 0 ως t1 δύο πλήρεις περιστροφές. Αν το κατώτερο σημείο του δίσκου απέχει από το έδαφος 3 m, να βρείτε:
α. Πόσο είναι το ύψος του κτιρίου;
β. Ποιος είναι ο λόγος K3/K1 όπου Κ3 και Κ1 τα μέτρα των κινητικών ενεργειών των σωμάτων Σ3 και Σ1 τη χρονική στιγμή t1.
Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία (Ο δίσκος εξακολουθεί να περιστρέφεται με την ίδια γωνιακή ταχύτητα). Αυτή ...

Η συνέχεια και η λύση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου