Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

ΜΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ... ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!


Σημειακό σώμα Σ1 μάζας m1 = 1 kg αφήνεται ελεύθερο από το ανώτερο σημείο Α ενός λείου τεταρτοκυκλίου ακτίνας R = 1,8 m. Το σώμα φτάνοντας στη βάση του τεταρτοκυκλίου (σημείο Γ) το εγκαταλείπει πραγματοποιώντας οριζόντια βολή. Το βεληνεκές του σώματος Σ1 είναι ίσο με 2,4 m.

α. Να γράψετε τη σχέση που δίνει την κινητική ενέργεια του σώματος Σ1 κατά την κίνησή του στο τεταρτοκύκλιο σε συνάρτηση με το ύψος y από την οριζόντια επιφάνεια μηδενικής δυναμικής ενέργειας που διέρχεται από το σημείο Γ και να την παραστήσετε γραφικά.

β. Να βρείτε τη σχέση που δίνει την κάθετη δύναμης στήριξης που ασκεί το τεταρτοκύκλιο στο σώμα Σ1 σε συνάρτηση με το ημίτονο της γωνίας φ που σχηματίζει η ακτίνα ΟΔ με την ακτίνα ΟΑ. 

γ. Πόσο είναι το ύψος h;

δ. Αν το τεταρτοκύκλιο δεν ήταν λείο και επαναλαμβάναμε τη διαδικασία, το βεληνεκές του σώματος Σ1 θα διέφερε σε σχέση με το αρχικό βεληνεκές κατά h. Πόσες θα ήταν στην περίπτωση αυτή οι απώλειες ενέργειας κατά την κίνηση του σώματος στο τεταρτοκύκλιο;

Δίνεται g = 10 m/s2. Να θεωρήσετε αμελητέα την αντίσταση του αέρα.

Η εκφώνηση και η λύση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου