Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Νόμοι αερίων

Ορισμένη ποσότητα αερίου διαγράφει την κυκλική μεταβολή του παρακάτω σχήματος, όπου ο
όγκος στην κατάσταση Α είναι ίσος με 2L.


i)  Πώς ονομάζονται οι επιμέρους μεταβολές και σε ποιους νόμους υπακούουν; (Να δοθεί το όνομα κάθε
μεταβολής και η μαθηματική εξίσωση που την περιγράφει).
ii) Να βρεθούν οι τιμές όγκου και θερμοκρασίας για τις καταστάσεις Β, Γ και Δ.
iii) Να γίνουν τα διαγράμματα p-V και V-Τ για τις μεταβολές του αερίου.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου