Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Ενεργός ταχύτητα μορίων αερίου


Στο διάγραμμα παριστάνεται η μεταβολή της πίεσης ενός αερίου συναρτήσει της πίεσης για δύο διαφορετικές θερμοκρασίες Τ2 και Τ1 =300Κ. Να βρεθούν:

i)      Η ενεργός ταχύτητα των μορίων του αερίου στις δύο παραπάνω θερμοκρασίες.
ii)   Η θερμοκρασία Τ2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου