Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

Η κλίση σε μια Αδιαβατική μεταβολή.

Ορισμένη ποσότητα μονοατομικού ιδανικού αερίου Χ με γ=5/3 εκτονώνεται αδιαβατικά από την αρχική κατάσταση Α όγκου V1 στην κατάσταση Β, με όγκο V2, όπως στο διάγραμμα. 

Αν το παραπάνω αέριο αντικατασταθεί από ισομοριακή ποσότητα διατομικού αερίου Υ με γ= 7/5 το οποίο από την ίδια αρχική κατάσταση Α εκτονώνεται αδιαβατικά σε όγκο V2, να χαράξετε στους ίδιους άξονες την μεταβολή για το αέριο Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου