Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009

Κανονική λειτουργία συσκευής

Τα στοιχεία κανονικής λειτουργίας του λαμπτή­ρα πυρακτώσεως Λ του παρακάτω κυκλώματος είναι Ρκ=30W,VK=30V. Η τάση μεταξύ των πόλων της πηγής είναι σταθερή και ίση με V=90V ανεξάρτητα των διατάξεων, που υπάρ­χουν στο εξωτερικό κύκλωμα.

α. Να υπολογίσετε την αντίσταση R του σύρματος, αν στο κύκλωμα ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά.
β. Πόση ηλεκτρική ενέργεια σε Wh προσφέρεται από την πηγή στον λαμπτήρα σε χρόνο t=90min, όταν αυτός λειτουργεί κανονικά;
γ. Κόβουμε το σύρμα σε δύο κομμάτια με μήκη x1 και x2 και συνδέουμε το ένα κομμάτι με μήκος x1 παράλληλα με το λαμπτήρα και το άλλο σε σειρά με το σύστημά τους. Αν ο λαμπτήρας λειτουργεί και πάλι κανονικά, να βρείτε το λόγο x1/x2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου