Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

Αδιαβατική και ισόθερμη εκτόνωση.

Μια ποσότητα ενός μονοατομικού αερίου εκτονώνεται από μια αρχική κατάσταση Α σε όγκο V1 σε όγκο V2:
α) ισόθερμα και β) αδιαβατικά,
όπως στο διάγραμμα.

  1. Ποια είναι η ισόθερμη και ποια η αδιαβατική μεταβολή;
  2. Αν το έργο κατά τη διάρκεια της μεταβολής ΑΒ είναι 200J, το έργο κατά την διάρκεια της ΑΓ μπορεί να είναι: 
α) 200J,           β) 260 J,       γ) 140J.
  1. Πόση μπορεί να είναι η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας ΔUΒΓ;
Αν το αέριο αυτό αντικατασταθεί από ισομοριακή ποσότητα Η2, που εκτελεί αντίστοιχες μεταβολές, από την ίδια αρχική κατάσταση Α σε τελικό όγκο V2, τότε: 
4. Το έργο κατά τη διάρκεια της ισόθερμής εκτόνωσης θα είναι:
α) 180J,           β)200J,           γ) 220J.
5. Το έργο κατά τη διάρκεια της αδιαβατικής μπορεί να είναι:
α) 140J,          β) 110J,             γ) 170J.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου