Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009

Ερωτήσεις στα κυκλώματα

1.   Δύο αντιστάτες R1=R2 συνδέονται μεταξύ τους και το δίπολο, που σχηματίζεται, τροφοδοτείται από πηγή με σταθερή τάση V. Πότε η πηγή προσφέρει μεγαλύτερη ισχύ στο κύκλωμα: όταν οι αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι σε σειρά ή παράλληλα;
2.  Αγωγός Α βρίσκεται σε θερμοκρασία 0οC, έχει μήκος LA και εμβαδόν διατομής SA. Αγωγός Β κατασκευασμένος από το ίδιο υλικό με θερμικό συντελεστή αντίστασης α=0,04grad-1 βρίσκεται στους 50οC, έχει μήκος LΒ=LA/2 και εμβαδόν διατομήςSB=2SA. Για τις δύο αντιστάσεις των αγωγών ισχύει:
α. RB=RA/4 
βRB=3RA/4 
γ. RB=4RA/3 
δ. RB=RA/3
3. Μετά το κλείσιμο του διακόπτη στο παρακάτω κύκλωμα, η ένδειξη του ιδανικού βολτομέτρου θα
 α. αυξηθεί
 β. μειωθεί
 γ. παραμείνει σταθερή.

 α. αυξηθεί
 β. μειωθεί
 γ. παραμείνει σταθερή.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου