Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

Σύνδεση αντιστάσεων.

Για το κύκλωμα του παραπάνω σχήματος δίνονται R1=10Ω, R2=6Ω, R3=16Ω και V=40V

Αν η τάση στα άκρα της αντίστασης R1 είναι 20V, να βρεθούν:
i)   Η τάση στα άκρα της  R2
ii)  Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την αντίσταση R3.
iii) Η αντίσταση R4.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου