Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Ενδείξεις βολτομέτρου σε κύκλωμα Σ.Ρ.

Στους πόλους ηλεκτρικής πηγής συνεχούς ρεύματος, συνδέεται βολτόμετρο μεγάλης εσωτερικής αντίστασης. Το βολτόμετρο μετρά την ΗΕΔ Ε της πηγής. Στη συνέχεια συνδέεται στους πόλους της πηγής αντιστάτης με αντίσταση R1, οπότε το βολτόμετρο δείχνει ένδειξη V1 .
   α) Να βρείτε την εσωτερική αντίσταση r της πηγής.
   β) Να βρείτε την ένδειξη V2 του βολτομέτρου, αν στους πόλους της πηγής συνδεθεί ένας αντιστάτης με αντίσταση R2=R1.
     Εφαρμογή: Ε=20 V, V1=18 V , R1=R2=9 Ω .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου