Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε φιάλη όγκου Vο, υπό πίεση po και θερμοκρασία Το . Η φιάλη βρίσκεται μέσα σε κενό, θερμικά μονωμένο θάλαμο, όγκου 4Vo . Κάποια στιγμή η φιάλη σπάει, το αέριο εκτονώνεται και φθάνει σε νέα κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας. Η κινητική ενέργεια των θραυσμάτων θεωρείται αμελητέα.
α) Να σχεδιάσετε τη μεταβολή σε άξονες p-V β) Να συγκρίνετε την ενεργό ταχύτητα των μορίων του αερίου στην αρχική και τελική κατάσταση ισορροπίας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου