Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009

Θέρμανση αερίου και συσπείρωση ελατηρίου.

Το πάνω μέρος του κυλινδρικού δοχείου του σχήματος έχει αδιαβατικά τοιχώματα και περιέχει ιδανικό μονοατομικό αέριο με αδιαβατικό συντελεστή γ=5/3.
Στο πάνω άκρο το ελατηρίου σταθεράς Κ=1000Ν/m ισορροπεί θερμομονωτικό έμβολο με εμβαδό Α=10-2m2  και βάρος W=100N.To κάτω μέρος του δοχείου είναι κενό.H αρχική πίεση του αερίου είναι Ρο=104Ν/m2 και ο αρχικός όγκος είναι Vo=1lt

Με κατάλληλη θερμαντική συσκευή  το αέριο θερμαίνεται αργά  μέχρι το ελατήριο να συσπειρωθεί επιπλέον κατά 10cm. Να βρεθούν :
Α)Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου για την παραπάνω αντιστρεπτή μεταβολή.
Β)Η θερμότητα που δόθηκε από την θερμαντική συσκευή στο αέριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου