Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009

Μεταβολές αερίων-1

Σε οριζόντιο κυλινδρικό δοχείο που κλείνεται στο ένα άκρο με έμβολο εμβαδού Α= 10-2 m2, βάρους  w = 200 N τοποθετούμε ποσότητα ιδανικού αερίου σε θερμοκρασία θ = 27 οC. Το έμβολο ισορροπεί σε απόσταση ℓ = 50 cm από την βάση του.


Α) να υπολογίσετε τον αριθμό των mol του αερίου
Β) θερμαίνουμε αργά το αέριο μέχρι το έμβολό να μετατοπισθεί κατά  x1 = 10 cm. Ποια  η νέα θερμοκρασία  του αερίου;
Γ) περιστρέφουμε το δοχείο ώστε αυτό να γίνει κατακόρυφο με το έμβολο να βρίσκεται πάνω. Το έμβολο ισορροπεί στην νέα θέση του δοχείου (κατάσταση Γ του αερίου) χωρίς να αλλάξει  η θερμοκρασία του αερίου. Για την  νέα θέση του δοχείου να βρείτε:
i)  την πίεση του αερίου
ii) την  απόσταση από την βάση στην οποία θα ισορροπεί το έμβολο.
Δίνονται: Pατμ= 105 N/m2, R=25/3  J· mol/K, g=10m/s2(η κίνηση του εμβόλου γίνεται χωρίς τριβές)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου