Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2009

ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΕΚΤΟΝΩΣΗ

Ορισμένη ποσότητα ιδανικού μονατομικού αερίου (Cv=3R/2) εκτελεί την αντιστρεπτή γραμμική εκτόνωση ΑΒ η οποία φαίνεται στο διάγραμμα p-V του σχήματος.


a) Να υπολογίσετε σε συνάρτηση με τα po, Vo τη θερμότητα που απορροφά το αέριο από το περιβάλλον κατά τη διάρκεια της μεταβολής.
β) Το αέριο απορροφά θερμότητα σε όλη τη διάρκεια της μεταβολής ή μήπως υπάρχει τμήμα της διαδρομής όπου το αέριο αποβάλλει θερμότητα στο περιβάλλον; Αν ναι, ποιο ποσό θερμότητας αποβάλλει το αέριο στο περιβάλλον;
γ) Ποια η μέγιστη αύξηση της εσωτερικής ενέργειας του αερίου κατά τη διάρκεια της μεταβολής;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου