Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009

Μεταβολές αερίων-2


Ποσότητα η=5/2R mol ιδανικού αερίου είναι εγκλωβισμένη σε κατακόρυφο κυλινδρικό δοχείο που κλείνει στο πάνω του μέρος με έμβολο εμβαδού Α=10-2 m2.  Η πίεση του αερίου στο δοχείο είναι 1,25·105 Ν/m2 και το έμβολο ισορροπεί σε απόσταση ℓ = 60 cm από την βάση του. Αν η ατμοσφαιρική πίεση είναι Ρατμ= 105  N/m2 να υπολογίσετε:
Α)  την θερμοκρασία του αερίου
Β)  την ενεργό ταχύτητα των μορίων του αερίου
Γ)  το βάρος του εμβόλου
Δ) θερμαίνουμε το αέριο και παρατηρούμε ότι το έμβολο μετατοπίζεται κατά x1=30cm. Ποια η θερμοκρασία του αερίου στην νέα κατάσταση;
E)  Στη συνέχεια ανοίγουμε την στρόφιγγα που υπάρχει στο κάτω μέρος του δοχείου την οποία κλείνουμε όταν το έμβολο επανέλθει στην αρχική του θέση.  Ποια η ποσότητα του αερίου που διέφυγε αν η θερμοκρασία του αερίου δεν μεταβλήθηκε;
Δίνονται: Mr=30·10-3 Kg/mol και R=25/3  J/mοl ·Κ (για διευκόλυνση στις πράξεις)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου