Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

Και αν πρόκειται για την ελάχιστη ταχύτητα;

Ένα αρνητικά φορτισμένο σωματίδιο, κινούμενο προς τα δεξιά, περνά διαδοχικά από τα σημεία Α,Β,Γ και Δ του ευθύγραμμου τμήματος ΚΛ, στα άκρα του οποίου βρίσκονται ακλόνητα δύο σημειακά φορτία +Q1 και Q2, αντίστοιχα. Δίνεται ότι η ταχύτητα του σωματιδίου είναι ελάχιστη στο σημείο Β.
i) Να συμπληρωθεί ο πίνακας που δίνει την κινητική και δυναμική ενέργεια του σωματιδίου για τα σημεία που αναφέρονται.
θέση
Κ(J)
U(J)
Α
0,8
-2,0
Β
0,1
Γ
-1,6
Δ
2,1
ii) Να σχεδιάστε την συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο σωματίδιο στα σημεία Α και Γ.
iii) Ποιο το πρόσημο του φορτίου Q2;
iv) Πόση είναι η ένταση του πεδίου στο σημείο Β;
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου