Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

Δύο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο


Ερώτηση 1

Θεωρείστε δύο  σωμάτια Α και Β τα οποία τη χρονική στιγμή t=0 αφήνονται ελεύθερα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο Ε. Το Α έχει μάζα m και φορτίο q ενώ το Β έχει μάζα 2m και φορτίο 2q. Αγνοείστε τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σωματίων και θεωρείστε ότι το κάθε σωμάτιο επηρεάζεται μόνο από το ηλεκτρικό πεδίο Ε. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; Μετά από χρόνο Δt:
i) To A θα έχει μεγαλύτερη ορμή επειδή έχει μικρότερο ηλεκτρικό φορτίο και δέχεται μεγαλύτερη δύναμη
ii) Το Α θα έχει μεγαλύτερη ορμή επειδή έχει μικρότερη μάζα και δέχεται μεγαλύτερη δύναμη
iii) Τα δύο σωμάτια θα έχουν ίσες ορμές επειδή έχουν τον ίδιο πηλίκο μάζας προς ηλεκτρικό φορτίο
iv) Το Β θα έχει μεγαλύτερη ορμή επειδή έχει μεγαλύτερο φορτίο και δέχεται μεγαλύτερη δύναμη
v) Το Β θα έχει τη μεγαλύτερη ορμή επειδή έχει μεγαλύτερη μάζα και δέχεται μεγαλύτερη δύναμη

Να εξηγήσετε την απάντησή σας.

Ερώτηση 2

Θεωρείστε δύο  σωμάτια Α και Β τα οποία τη χρονική στιγμή t=0 αφήνονται ελεύθερα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο Ε. Το Α έχει μάζα m και φορτίο q ενώ το Β έχει μάζα 2m και φορτίο -2q. Αγνοείστε τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σωματίων και θεωρείστε ότι το κάθε σωμάτιο επηρεάζεται μόνο από το ηλεκτρικό πεδίο Ε. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; Μετά από χρόνο Δt:
i) Η δυναμική ενέργεια του Α θα έχει μειωθεί κατά ένα ποσό και η δυναμική ενέργεια του Β θα έχει αυξηθεί κατά το ίδιο ποσό ενέργειας
ii) Η δυναμική ενέργεια του Α θα έχει μειωθεί κατά ένα ποσό και η δυναμική ενέργεια του Β θα έχει αυξηθεί κατά το διπλάσιο ποσό ενέργειας
iii) Η δυναμική ενέργεια του Α θα έχει μειωθεί κατά ένα ποσό και η δυναμική ενέργεια του Β θα έχει και αυτή μειωθεί κατά το ίδιο ποσό ενέργειας
iv) Η δυναμική ενέργεια του Α θα έχει μειωθεί κατά ένα ποσό και η δυναμική ενέργεια του Β θα έχει και αυτή μειωθεί κατά το διπλάσιο ποσό ενέργειας
v) Οι δυναμικές ενέργειες και των δύο σωματίων δεν θα έχουν μεταβληθεί

Να εξηγήσετε την απάντησή σας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου