Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Το πλησίασμα δύο φορτισμένων σφαιρών.

Δύο μικρές φορτισμένες σφαίρες Α και Β με φορτία q1=+2μC και q2= - 3μC αντίστοιχα, συγκρατούνται σε δύο σημεία Κ και Λ, μιας ευθείας ε, όπου (ΚΛ)=6cm.   

i)  Πόση είναι η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια του συστήματος των δύο σφαιρών;
ii) Σε μια στιγμή αφήνουμε την σφαίρα Β να κινηθεί ασκώντας της μια σταθερή δύναμη F=10Ν, με κατεύθυνση, όπως στο σχήμα, οπότε μετά από λίγο φτάνει σε σημείο Μ της ευθείας ε, όπου (ΚΜ)=1cm, ενώ η Α συγκρατείται στην θέση της.
Να εξηγείστε ποιες προτάσεις είναι σωστές:    
α) Στη σφαίρα Β δόθηκε μέσω του έργου της δύναμης F, ενέργεια 0,5J.     
β) Η δυναμική ενέργεια του φορτίου q2 μειώθηκε κατά 4,5J.  
γ) Η σφαίρα Β κινήθηκε με σταθερή επιτάχυνση.       
δ) Το έργο της δύναμης Coulomb από το Λ στο Μ είναι ίσο με 4,5J.
ε) Η  σφαίρα Β στο Μ έχει κινητική ενέργεια ίση με 4,5J.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου