Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

Πόσο είναι τα φορτία;


Στις κορυφές Β και Γ ενός ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ βρίσκονται δύο σημειακά φορτία q1 και q2αντίστοιχα. Φέρνουμε ένα τρίτο σημειακό αρνητικό φορτίο –q στην κορυφή Α και παρατηρούμε ότι δέχεται δύναμη F παράλληλη προς την βάση ΒΓ, όπως στο σχήμα.
i)  Να σχεδιάστε την ένταση του πεδίου στην κορυφή Α.
ii) Ποια είναι τα πρόσημα των φορτίων q1 και q2;
iii) Αν |q1|= 1μC, πόσο είναι το φορτίο q2;
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου