Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2012

Δυναμικές ενέργειες και δυναμικό.

Στις κορυφές ενός ορθογωνίου ΑΒΓΔ με πλευρές (ΑΒ)=4cm και (ΒΓ)=3cm βρίσκονται τρία σημειακά φορτία q1=0,4μC, q2=-0,3μC και q3=0,5μC, τοποθετημένα όπως στο σχήμα.
i) Να υπολογίσετε την δυναμική ενέργεια του συστήματος.
ii) Πόση ενέργεια απαιτείται για να μεταφέρουμε το φορτίο q3 από την κορυφή Γ στην Δ;
iii) Με το φορτίο q3 στην κορυφή Δ, να υπολογίσετε το δυναμικό στο κέντρο Ο του ορθογωνίου, καθώς και την ενέργεια που θα απαιτηθεί για να τοποθετήσουμε ένα άλλο σημειακό φορτίο q=-1μC στο Ο.
Δίνεται  kc=9∙109Nm2/C2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου