Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

Δυο ερωτήσεις θερμοδυναμικής


1. Σε ποια μεταβολή προσφέρεται περισσότερη θερμότητα.

Αν η ΑΒ είναι ισοβαρής , η ΓΒ ισόχωρη και η ΓΑ αδιαβατική να συγκρίνετε τα ποσά θερμότητας κατά τις  ΑΒ και ΓΒ.
2. Σε ποια μεταβολή έχω μεγαλύτερη μεταβολή θερμοκρασίας.
Αν οι  ΑΒ και ΓΔ είναι ισοβαρείς  και  οι ΑΓ και ΒΔ αδιαβατικές να συγκρίνετε τις μεταβολές θερμοκρασίας κατά τις ΑΒ και ΓΔ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου