Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

HEΔ από επαγωγή και τάση.


Ένα τετράγωνο συρμάτινο πλαίσιο διέρχεται από μια περιοχή που υπάρχει ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο, όπως στο σχήμα, με σταθερή ταχύτητα. Σε ποια από τις θέσεις που έχουν σχεδιαστεί στο σχήμα η τάση VΚΛείναι μεγαλύτερη και γιατί;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου