Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή. Μετατροπές ενέργειας.

Στο σχήμα ο αγωγός ΑΓ έχει μάζα 20kg, και μήκος 1m και εκτοξεύεται για t=0 οριζόντια με αρχική ταχύτητα υ0 =10m/s, κινείται δε χωρίς τριβές.
Αν R=2Ω και Β=2Τ να βρεθούν:
i)   Η αρχική ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα.
ii) Πόση είναι η αρχική επιτάχυνση του αγωγού;
iii) Μετά από λίγο τη στιγμή t1 ο αγωγός έχει ταχύτητα 4m/s.
α) Ποια η ηλεκτρική ισχύς την στιγμή αυτή;
β) Με ποιο ρυθμό μειώνεται η κινητική ενέργεια του αγωγού την στιγμή t1;
γ) Πόση θερμότητα έχει παραχθεί στον αντιστάτη R από t=0 έως t1;
iv) Πόση συνολικά θερμότητα παράγεται πάνω στον αντιστάτη R;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου