Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

Σωμάτιο α με μάζα ma και φορτίο qa =2e και πυρήνας ασβεστίου με μάζα m(πυρ)=10ma και φορτίο Q(πυρ)=20e , βρίσκονται αρχικά σε πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Τα δύο σωματίδια εκτοξεύονται ταυτόχρονα το ένα ενάντια στο άλλο, με ταχύτητες ίσου μέτρου υο .

Να υπολογισθούν:
Α) Ο λόγος των μέτρων των επιταχύνσεων-επιβραδύνσεων των στοιχειωδών σωματιδίων κάθε χρονική στιγμή.
Β) Η ταχύτητα του πυρήνα ασβεστίου τη στιγμή που μηδενίζεται η ταχύτητα του σωματιδίου α.
Γ) Η ελάχιστη απόσταση στην οποία πλησιάζουν το σωμάτιο α και ο πυρήνας.
Δ) Η μέγιστη ηλεκτρική δυναμική ενέργεια του συστήματος των δύο σωματιδίων και οι ενεργειακές μετατροπές μέχρι εκείνη τη στιγμή.
Ε) Οι τελικές ταχύτητες των σωματιδίων και οι ενεργειακές μετατροπές.

Δίνεται η σταθερά Κc , το στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο e και η μάζα ma του σωματιδίου α.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου