Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Ποια η ελάχιστη και ποια η μέγιστη απόσταση από τον άξονα;

Ο κώνος του σχήματος περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα 4 rad/s περί κατακόρυφο άξονα.

Το σώμα Σ περιστρέφεται χωρίς να ολισθαίνει στην εσωτερική του επιφάνεια. Παρουσιάζει με τον κώνο τριβή με συντελεστή μ = 0,5. Μεταξύ ποιων ορίων κυμαίνεται η απόστασή του από τον άξονα περιστροφής;
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου