Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Και η επιτάχυνση μεταβάλλεται.

Σε ένα μικρό σώμα μέσω του έργου του μεταβιβάζουμε ενέργεια και αυτό κινείται έτσι ώστε η τροχιά του να είναι κυκλική. Κάθε 2 s το μέτρο της μεταβολή της γραμμικής του ταχύτητας του γίνεται μέγιστο, ενώ σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα η μεταβολή του μέτρου της γραμμικής ταχύτητας είναι μηδέν. Η κυκλική τροχιά είναι τέτοια ώστε κάθε τόξο επίκεντρης γωνίας 60ο να έχει χορδή μήκους 6 m. Η απαραίτητη κεντρομόλος δύναμη που χρειάζεται για να κινείται σ’ αυτή την τροχιά είναι Fκ = 30 N.
α. να αιτιολογήσετε γιατί η κίνηση είναι ομαλή κυκλική.
β. να υπολογίσετε το μέτρο της μεταβολής της κεντρομόλου επιτάχυνσης σε χρονικό διάστημα 1 s.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου