Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Γύρω γύρω όλοι.

Στο διπλανό σχήμα βλέπουμε δύο σφαίρες Σ1 και Σ2 με μάζες m1 = 2,5 kg και m2 = 1 kg αντίστοιχα. Βάλουμε τις δύο σφαίρες ταυτόχρονα σε κίνηση την Σ2 πάνω στο λείο τραπέζι και την Σ1 ακριβώς από κάτω. Το μήκος του νήματος που είναι δεμένες οι δύο σφαίρες είναι ℓ = 2,8 m και η σφαίρα Σ1 περιστρέφεται σχηματίζοντας γωνία φ (ημφ = 0,6, συνφ = 0,8) με ταχύτητα μέτρου υ1 = 3 m/s.
α. το μήκος του νήματος που βρίσκεται κάτω από το τραπέζι
β. την κινητική ενέργεια της σφαίρας Σ2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου