Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

Ένα πρόβλημα στη δύναμη Laplace

Ο αγωγός ΚΛ του σχήματος έχει μήκος L=1m, μάζα m=0,45 Kg  και αντίσταση      R1= 3Ω . Ο ΚΛ μπορεί να ολισθαίνει , χωρίς τριβές πάνω στους δύο κατακόρυφους μονωτικούς  στύλους , όπως φαίνεται στο σχήμα. Ο ΚΛ είναι πάντα οριζόντιος και βρίσκεται σε οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο, έντασης B=1 T , του οποίου οι δυναμικές γραμμές είναι κάθετες σε αυτόν. Ο αγωγός συνδέεται παράλληλα με κλάδο που περιλαμβάνει διακόπτη δ , αρχικά ανοικτό, και αντιστάτη με R2 =6Ω. Η παράλληλη αυτή συνδεσμολογία συνδέεται με πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης E και εσωτερικής αντίστασης r=1 Ω . H αντίσταση όλων των υπόλοιπων καλωδίων σύνδεσης θεωρείται αμελητέα.   
Η συνέχεια εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου