Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Αμοιβαία επαγωγή.

Γύρω από μια ράβδο σιδήρου έχουμε τυλίξει δύο πηνία, όπως φαίνονται στο διπλανό σχήμα.
i)  Σχεδιάστε την ένταση του μαγνητικού πεδίου στο μέσον του πηνίου Π.
ii) Σε μια στιγμή μετακινούμε το δρομέα δ προς τα κάτω, τότε στη διάρκεια της μετατόπισης:
α) Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή Ε αυξάνεται.
β)Η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του πηνίου Π μειώνεται.
γ)  Το αμπερόμετρο διαρρέεται  από ρεύμα με φορά προς τα αριστερά
Είναι σωστές ή λανθασμένες οι παραπάνω προτάσεις; Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
iii) Αν τη στιγμή που ο ρυθμός μεταβολής της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το Π πηνίο είναι -2Α/s, αναπτύσσεται ΗΕΔ στο πηνίο Δ ίση με Ε2= 0,3V, να βρεθεί ο συντελεστής αμοιβαίας επαγωγής των  δύο πηνίων.
Αλλά και σε Word.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου