Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Μεταβολή Ορμής – Μήκος τροχιάς – Δύναμη Laplace


Οι οριζόντιοι μεταλλικοί αγωγοί χ’χ και ψ’ψ απέχουν L=1έχουν αμελητέα αντίσταση και πολύ μεγάλο μήκος. Οι αγωγοί ΑΓ και ΚΛ έχουν μάζα m1=m2=1Kg και αντίσταση R1=2Ω και R2=3Ω αντίστοιχα. Η όλη διάταξη βρίσκεται σε περιοχή που υπάρχει ομογενές κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο έντασης Β=1Τ, με τις δυναμικές γραμμές του κάθετες στο επίπεδο των αγωγών, όπως φαίνεται στο σχήμα. Κάποια στιγμή (t=0) ο αγωγός ΚΛ εκτοξεύεται με ταχύτητα υο=5m/s, παράλληλη προς τους οδηγούς χ’χ και ψ’ψ, με φορά προς τον ΑΓ, ο οποίος αρχικά είναι ακίνητος. Η αρχική απόσταση των δύο αγωγών είναι d=15m.
Αν δεν υπάρχουν τριβές, να βρεθεί η ελάχιστη απόσταση στην οποία θα πλησιάσουν οι αγωγοί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου