Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Άλλο ένα test στην Επαγωγή. 2011


Ένας αγωγός ΑΓ μήκους ℓ=1m μάζας 0,2kg και αντίστασης r=0,5Ω, εκτοξεύεται κατακόρυφα με φορά προς τα πάνω, σε επαφή με  δύο κατακόρυφους στύλους, χωρίς αντίσταση, τα πάνω άκρα των οποίων συνδέονται μέσω αντιστάτη με αντίσταση R=1,5Ω. Ο αγωγός κινείται κάθετα στις δυναμικές γραμμές ενός οριζόντιου ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β=0,5Τ, όπως στο σχήμα και  σε μια στιγμή t1 έχει ταχύτητα υ=6m/s.
i) Για τη στιγμή αυτή:
α)  Να βρεθεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό και η τάση VΑΓ.
β)  Να υπολογισθεί η επιτάχυνση του αγωγού.
γ)  Να βρεθεί η ισχύς της δύναμης Laplace. Τι ενεργειακή μετατροπή εκφράζει η ισχύς αυτή;
ii)  Να εξηγήστε γιατί ο αγωγός μετά από λίγο θα κινείται με φορά προς τα κάτω και να βρεθεί ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του αγωγού τη στιγμή που θα πέφτει με ταχύτητα μέτρου 10m/s. Πόση είναι τότε η τάση VΑΓ;
Δίνεται g=10m/s2.
Μονάδες 3∙4+8=20
Αλλά και σε Word.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου