Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων λόγω ηλεκτρικών αλληλεπιδράσεων

Α) Για όσο χρονικό διάστημα αλληλεπιδρούν:

1) Τα μέτρα των ηλεκτρικών δυνάμεων αλληλεπίδρασης είναι ίσα

2) Το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ταχύτητας του σωματιδίου α είναι κάθε στιγμή ίσο με το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ταχύτητας του πυρήνα ασβεστίου

3) Το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ταχύτητας του σωματιδίου α είναι κάθε στιγμή δεκαπλάσιο από το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ταχύτητας του πυρήνα ασβεστίου

4) Η ολική ορμή του συστήματος των σωματιδίων διατηρείται σταθερή , αφού οι δυνάμεις ηλεκτρικής αλληλεπίδρασης είναι εσωτερικές δυνάμεις του συστήματος, το δε μέτρο της είναι ίσο με pολ =9maυο

5) Η ολική ορμή του συστήματος των σωματιδίων διατηρείται σταθερή , αφού οι δυνάμεις ηλεκτρικής αλληλεπίδρασης είναι συντηρητικές, το δε μέτρο της είναι ίσο με pολ =11maυο

6) Η μηχανική ενέργεια του συστήματος των δύο σωματιδίων διατηρείται σταθερή, αφού οι
δυνάμεις ηλεκτρικής αλληλεπίδρασης είναι συντηρητικές και είναι ίση...........

Συνέχεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου