Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Ερωτήσεις Ηλεκτρομαγνητισμού.

1)  Στο επίπεδο της σελίδας έχουμε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΚΛΜ. Από τις κορυφές Λ και Μ και κάθετα στο επίπεδο του τριγώνου διέρχονται δύο ευθύγραμμοι ρευματοφόροι αγωγοί που διαρρέονται από ρεύματα Ι12, όπως στο σχήμα.
 
i)  Να σχεδιάστε την ένταση του μαγνητικού πεδίου στην κορυφή Κ.
ii) Πού είναι μεγαλύτερη η ένταση του πεδίου  στην κορυφή Κ ή στο μέσον O της ΛΜ;
2)  Σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ένας κυκλικός αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα.
 i)   Να σχεδιάστε την ένταση του μαγνητικού πεδίου στα σημεία Ο, Α και Γ όπου Ο το κέντρο του κυκλικού αγωγού.
ii) Η ένταση του πεδίου στο σημείο Α είναι:
α) κατακόρυφη,   β) οριζόντια,   γ)  πλάγια.
iii) Για το μέτρο της έντασης στα σημεία Α και Γ ισχύει:
α) ΒΑΓ,                 β) ΒΑΓ,        γ) ΒΑΓ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου