Τρίτη, 13 Απριλίου 2010

Γραπτή εξέταση στο Ηλεκτρικό και Μαγνητικό πεδίο

Ένα πρωτόνιο με μάζα mp και φορτίο qp =+e και ένα σωμάτιο α, (πυρήνας ), με μάζα ma =4mp και φορτίο qa =2e, βρίσκονται σε ηρεμία και σε απόσταση d μεταξύ τους. Κάποια στιγμή τα σωματίδια αφήνονται ελεύθερα να κινηθούν υπό την επίδραση μόνο της μεταξύ τους ηλεκτρικής αλληλεπίδρασης.
Α) Να περιγραφεί το είδος της κίνησης που θα εκτελέσει το κάθε σωματίδιο και να βρεθεί η σχέση που συνδέει τις ταχύτητές τους κάθε χρονική στιγμή.
Β) Ποιες ενεργειακές μετατροπές πραγματοποιούνται και ποια η μέγιστη ταχύτητα που θα αποκτήσει το σωμάτιο α;
Δίνονται: η σταθερά Κc , η μάζα του πρωτονίου mp , το στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο e και η αρχική απόσταση d.

Συνέχεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου