Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010

Πτώση αγωγού σε ΟΜΠ.

Ο αγωγός ΚΛ έχει μάζα 2kg, αφήνεται να κινηθεί κατακόρυφα, όπως στο σχήμα. Δίνεται g=10m/s2.
Α) Να σχεδιάστε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό ΚΛ και την δύναμη που δέχεται από το μαγνητικό πεδίο.
Β) Τη στιγμή που ο αγωγός έχει κατέβει κατά h=1m, έχει ταχύτητα 4m/s. Για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε:
i) Πόσο μειώθηκε η δυναμική ενέργεια του αγωγού;
ii) Βρείτε το έργο της δύναμης  Laplace. Τι ενεργειακή μετατροπή εκφράζει;
iii) Πόση θερμότητα έχει παραχθεί πάνω στον αντιστάτη R;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου