Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010

Οριζόντια κίνηση αγωγού σε ΟΜΠ.

Ο αγωγός ΑΓ, μήκους ℓ=1m και μάζας 2kg εκτοξεύεται οριζόντια με αρχική ταχύτητα υ0=10m/s, όπως στο σχήμα, όπου Β=2Τ και R=3Ω.
i)  Να εξηγήσετε γιατί ο αγωγός επιβραδύνεται.
ii) Κάποια στιγμή η κινητική ενέργεια του αγωγού είναι ίση με 36J. Για την στιγμή αυτή:
α)  Ποια η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα και ποια η ισχύς της δύναμης Laplace;
β) Με ποιο ρυθμό παράγεται θερμότητα στον αντιστάτη R;
iii) Πόση συνολικά θερμότητα θα παραχθεί πάνω στον αντιστάτη;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου