Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016

Ένα τμήμα κυκλώματος και τα δυναμικά.

Στο παραπάνω σχήμα δίνεται ένας κλάδος ενός κυκλώματος, το οποίο διαρρέεται από ρεύμα με φορά από το Α στο Ζ και ακριβώς αποκάτω, η τιμή του δυναμικού κατά την μετακίνησή μας από το σημείο Α μέχρι το σημείο Ζ.
i)  Πόσο έργο παράγεται από το ηλεκτρικό πεδίο κατά την μετακίνηση ενός σημειακού φορτίου q1=0,1μC από το σημείο Α στο σημείο Β;
ii)  Αν αφήσουμε το σημειακό φορτίο q1 σε κάποιο σημείο Κ μεταξύ των Α και Β, πόση δύναμη θα δεχτεί από το ηλεκτρικό πεδίο;
iii) Κατά το πέρασμα του φορτίου q1 μέσα από το αδιαφανές κιβώτιο Χ, κερδίζει ή χάνει ενέργεια και πόση;
iv) Μπορείτε να προβλέψετε τι μπορεί να περιέχονται στα κιβώτια Χ και Υ και ποιος ο ρόλος τους στο κύκλωμα;
v) Αν ο κλάδος αυτός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι=2 Α, να βρεθεί η ενέργεια την οποία παρέχει το ηλεκτρικό ρεύμα στα κιβώτια Χ και Υ σε χρονικό διάστημα t=4s.
vi) Δίνεται ότι το παραπάνω τμήμα, είναι στην πραγματικότητα το κύκλωμα του  διπλανού σχήματος. Να τοποθετήστε πάνω στο κύκλωμα αυτό τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ και να υπολογίσετε τα στοιχεία του κυκλώματος (R και V).
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου