Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

Πώς συνδέονται οι αντιστάτες;


Δίνεται το διπλανό κύκλωμα, όπου R1=R2=R3=R. Να επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα, δικαιολογώντας τις επιλογές σας.
i) Οι αντιστάτες R2 και R3 συνδέονται:
  α) παράλληλα,  β) σε σειρά,   γ) τίποτα από τα δυο.
ii) Η ισοδύναμη (ολική) αντίσταση του κυκλώματος είναι ίση με:
  α) R,          β) 2R/3,       γ)  R/3
iii) Η πηγή διαρρέεται από ρεύμα έντασης:
  α) V/3R,        β) 3V/2R,      γ) V/R

iv) Αν συνδέσουμε με ένα σύρμα χωρίς αντίσταση τα σημεία Β και Γ, τότε η πηγή θα διαρρέεται από ρεύμα έντασης:
α) 3V/R,          β) 3V/2R,      γ) V/R
ή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου