Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

Απ’ τα ψηλά στα χαμηλά.


Ένα σώμα βάλλεται κατακόρυφα προς τα πάνω από ταράτσα πολυκατοικίας, ύψους Η = 20 m και η αλγεβρική τιμή της ορμής του σε συνάρτηση με τον χρόνο δίνεται από τη σχέση p = 30 – 20t (S.I.) (t0 = 0). Η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει μέτρο g = 10 m/s2. Να υπολογίσετε:
α. τον ρυθμό μεταβολής της ορμής του σώματος
β. τη μάζα του σώματος
γ. τη χρονική στιγμή άφιξης στο μέγιστο ύψος
δ. τη χρονική στιγμή άφιξης στο έδαφος
ε. την ορμή του σώματος όταν φθάνει στο έδαφος
στ. τη συνολική μεταβολή της ορμής του σώματος από τη στιγμή της εκτόξευσης μέχρι τη στιγμή της προσεδάφισης

    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου