Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

Μαζί, θα πάμε πιο μακριά.

Από ύψος Η = 145 m εκτοξεύουμε οριζόντια την χρονική στιγμή t0 = 0, μικρό σώμα Σ1, μάζας m1 = 0,3 kg, με ταχύτητα μέτρου υ01 = 26 m/s. Στην πορεία του και όταν ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του Σ1 έχει τιμή dK/dt = 150 J/sσυγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με σώμα Σ2 μάζας m2 = 1 kg το οποίο το εκτοξεύσαμε κατακόρυφα από το έδαφος την χρονική στιγμή t1 > t0. Μετά την πλαστική κρούση το συσσωμάτωμα εκτελεί εκ νέου οριζόντια βολή και φτάνει στο έδαφος την χρονική στιγμή t3. Να βρεθούν:
α. το ύψος πάνω από το έδαφος που έγινε η κρούση
β. η απώλεια ενέργειας κατά την πλαστική κρούση
γ. η χρονική στιγμή t1 που εκτοξεύσαμε το σώμα Σ2
δ. η συνολική οριζόντια απόσταση που διανύει το Σ1 από την αρχική του θέση (βεληνεκές).
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2 και οι αντιστάσεις από τον αέρα θεωρούνται αμελητέες.

    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου