Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

Βρείτε το λάθος. Μια αδιαβατική μεταβολή.

Το πανταχόθεν μονωμένο δοχείο έχει κυλινδρικό σχήμα. Η διατομή του έχει εμβαδόν 20 cm3. Περιέχει ιδανικό αέριο με γ = 5/3, σε πίεση μίας ατμόσφαιρας.
Ο πιτσιρικάς πιέζει το έμβολο και πραγματοποιείται αντιστρεπτή αδιαβατική μεταβολή. Το αρχικό βάθος είναι Η=46cm ενώ το τελικό είναι h=20cm.

Να υπολογίσετε το έργο που πρόσφερε ο μικρός.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου