Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Τρία φορτία σε αλληλεπίδραση και κυκλική κίνηση

Δυο θετικά φορτία Q1=2Q, Q2=Q βρίσκονται στην ίδια κατακόρυφο και συγκρατούνται σε απόσταση 2d .
Τρίτο φορτίο –q  που είναι αποθηκευμένο σε σφαιρίδιο μάζας m  εκτοξεύεται οριζόντια με ταχύτητα u και από απόσταση R από την κατακόρυφο που διέρχεται από τα δύο φορτία και κάθετα στο επίπεδο των τριών φορτίων. Το σημείο εκτόξευσης  ισαπέχει από τα φορτία Q1, Q2.  Παρατηρούμε ότι η κίνηση του φορτισμένου σφαιριδίου είναι ομαλή κυκλική. Να υπολογίσετε:
1. την ταχύτητα εκτόξευσης u και τη συχνότητα περιστροφής
2. τα φορτία Q1 και Q2
3. Την κινητική ενέργεια εκτόξευσης του σφαιριδίου καθώς και την μηχανική ενέργειά του
4. Αν κάποια στιγμή συνδέσουμε με αγωγό τα φορτία Q1 και Q2, το φορτισμένο κινούμενο σφαιρίδιο, θα συνεχίσει την κυκλική κίνησή του στην ίδια τροχιά ή όχι;
Δεδομένα: R=d=0,1m  ,  Q­1=2Q  , Q2=Q , q= -10-8C , m=10-3kg , g=10m/s2, ενώ τα αρχικά δυναμικά των φορτισμένων σωμάτων που φέρουν τα φορτία Q1 και Q2 είναι διαφορετικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου