Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

Κίνηση εμβόλου με σταθερή ταχύτητα


Ένα ιδανικό αέριο , βρίσκεται εγκλωβισμένο μέσα σε οριζόντιο ακλόνητο και θερμικά μονωμένο κυλινδρικό  δοχείο,   με τη βοήθεια ενός θερμομονωτικού  εμβόλου Ε,  όπως φαίνεται στο σχήμα.
Η αρχική πίεση  του αερίου po = 105 N/m2  και ο αρχικός  του όγκος  Vo = 1m3. 
Το εμβαδόν  της βάσης του κυλίνδρου είναι Α = 0,1m2.
Τη χρονική στιγμή t = 0 ,  αρχίζει να κινείται το έμβολο  με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ=1cm/s  προς τα έξω  , έτσι ώστε να αυξάνεται ο όγκος του αερίου , και ταυτόχρονα με κατάλληλη διάταξη που βρίσκεται στο εσωτερικό του δοχείου ,  προσφέρεται στο αέριο ενέργεια , με μορφή  θερμότητας.
Αν η θερμοκρασία του αερίου παραμένει σταθερή και το έμβολο κινείται χωρίς τριβές , να βρεθούν 

Η συνέχεια ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου