Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

Ένα test Ηλεκτρομαγνητισμού.

Στο σχήμα δίνεται ένας κατακόρυφος ευθύγραμμος αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα και δύο σημεία στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο Α και Γ που απέχουν κατά r και 2r αντίστοιχα από τον αγωγό.
i)  Η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο σημείο Α έχει την κατεύθυνση του διανύσματος:
α) 1          β) 2              γ) 3              δ) 4
ii) Το μέτρο της έντασης στο σημείο Α δίνεται από την εξίσωση ……….………… όπου ……………………………………..
iii) Να σχεδιάστε την ένταση του μαγνητικού πεδίου στο σημείο Γ. Αν η ένταση του πεδίου στο σημείο Α έχει μέτρο ΒΑ=4·10-5Τ, πόσο είναι το μέτρο της έντασης στο σημείο Γ και γιατί;
Δείτε ολόκληρο το test από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου