Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Εκτόξευση αγωγού σε μαγνητικό πεδίο.

Ο αγωγός ΑΓ με μάζα 0,2kg και μήκος ℓ=1m, τη στιγμή t=0 εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα υ0=10m/s οριζόντια.  Η κίνηση γίνεται σε επαφή με δυο οριζόντιους παράλληλους αγωγούς οι οποίοι δεν εμφανίζουν αντίσταση, σε χώρο που υπάρχει ένα κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,4Τ, όπως στο σχήμα, όπου τα άκρα των δύο παραλλήλων αγωγών συνδέονται μέσω αντιστάτη, αντίστασης R=2Ω.
i) Για την στιγμή, αμέσως μετά την εκτόξευση του αγωγού να βρεθούν:
α) η επιτάχυνση του αγωγού ΑΓ.
β) ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του αγωγού και ο ρυθμός με τον οποίο παράγεται θερμότητα στον αντιστάτη R
ii) Μετά από λίγο, τη στιγμή t1, ο αγωγός κινείται με ταχύτητα υ1=4m/s. Για τη στιγμή αυτή να υπολογιστούν:
α) Η δύναμη που δέχεται ο αγωγός από το πεδίο καθώς και η ισχύς της.
β) Η ηλεκτρική ισχύς που εμφανίζεται στο κύκλωμα.
iii) Να υπολογιστεί το έργο της δύναμης Laplace από τη στιγμή t=0, μέχρι τη στιγμή t1. Τι εκφράζει το παραπάνω έργο;
ή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου