Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

Μια διάσπαση σωματιδίου.

Η τομή ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου είναι τετράγωνο ΑΒΓΔ. Στο κέντρο Ο του τετραγώνου ηρεμεί ένα αφόρτιστο σωματίδιο Α μάζας m. Σε μια στιγμή το σωματίδιο Α διασπάται σε δυο άλλα σωματίδια Κ και Λ. Το σωματίδιο Κ με μάζα m1= ¼ m αποκτά ταχύτητα υ1 και εξέρχεται από το πεδίο, από την κορυφή Γ κάθετα στην πλευρά ΓΔ, όπως στο σχήμα.
i) Το σωματίδιο Κ φέρει:
α) θετικό φορτίο +q,         β) αρνητικό φορτίο –q                   γ) δεν έχει φορτίο.
ii) Το σωματίδιο Λ φέρει:
α) θετικό φορτίο +q,         β) αρνητικό φορτίο –q                   γ) δεν έχει φορτίο.
iii) Για τις ακτίνες των κυκλικών τροχιών των δύο σωματιδίων ισχύει:
α) R1 < R2 ,     β) R1 = R2,      γ) R1 > R2.
iv) Για τις περιόδους των δύο σωματιδίων έχουμε:
α) Τ1 < Τ2,    β) Τ1 = Τ2      γ) Τ1 > Τ2.
v) Να χαράξετε την τροχιά του σωματιδίου Λ στο μαγνητικό πεδίο.
vi) Αν t1 το χρονικό διάστημα κίνησης του σωματιδίου Κ στο πεδίο, τότε το αντίστοιχο χρονικό διάστημα για το σωματίδιο Λ είναι:
α) t2= 1/3 t1            β) t2= t1                  γ) t2=3t1.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου