Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

Ένα σωματίδιο εισέρχεται σε ΟΜΠ.

Ένα φορτισμένο σωματίδιο εισέρχεται με ταχύτητα υ σε μια περιοχή που υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β, κάθετο στο επίπεδο της σελίδας, κάθετα στις δυναμικές γραμμές. Η τομή του μαγνητικού πεδίου είναι τετράγωνο πλευράς α και το σωματίδιο εισέρχεται στο πεδίο από το μέσον της πλευράς ΑΔ και εξέρχεται από την πλευρά ΓΔ, με ταχύτητα κάθετη στην ΓΔ, όπως στο σχήμα, σε χρόνο t1.
i)  Ποιο είναι το πρόσημο του φορτίου του σωματιδίου;
ii) Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία αλλά τώρα το σωματίδιο έχει διπλάσια ταχύτητα (2υ).
Α) Η περίοδος της κυκλικής τροχιάς του σωματιδίου:
α) μειώνεται       β) παραμένει σταθερή          γ) αυξάνεται
Β) Το χρονικό διάστημα που θα κινηθεί το σωματίδιο μέσα στο πεδίο θα είναι:
α) t2  < t1         β) t2 = t1       γ) t2 > t1
iii) Δοκιμάζουμε τώρα ξανά,  αλλά τώρα το σωματίδιο μπαίνει στο μαγνητικό πεδίο από την κορυφή Α, με ταχύτητα της ίδιας διεύθυνσης και μέτρου υ. Το χρονικό διάστημα που θα κινηθεί το σωματίδιο μέσα στο πεδίο θα είναι:
α) t< t1           β) t3 = t1       γ) t3 > t1
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου