Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Κίνηση σε δύο ομογενή πεδία.

Ένα σωματίδιο μάζας 10-12kg και φορτίου 10-8C αφήνεται στο σημείο Μ, στο μέσον της απόστασης  ℓ=0,2m δύο παράλληλων μεταλλικών πλακών που συνδέονται με τους πόλους πηγής τάσης V. Φτάνοντας στο σημείο Α, υπάρχει μια μικρή οπή, μέσω της οποίας εισέρχεται σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=2Τ, κάθετα στις δυναμικές γραμμές, η τομή του οποίου είναι τετράγωνο πλευράς α=0,2m. Το σωματίδιο εκτρέπεται από το πεδίο και εξέρχεται από το μέσον της πλευράς ΓΔ, με ταχύτητα κάθετη στην ΓΔ, όπως στο σχήμα.
i)   Να σχεδιάστε την φορά της έντασης του μαγνητικού πεδίου.
ii)  Να βρεθεί η ταχύτητα υ εξόδου του από το Μ.Π.
iii) Να βρεθεί η τάση V.
iv) Να υπολογιστεί ο λόγος των μέτρων, της επιτάχυνσης του σωματιδίου στο ηλεκτρικό πεδίο, προς την αντίστοιχη επιτάχυνσή του στο μαγνητικό πεδίο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου